041 342 808
info@sita.si

» ZA VARNO, MOTOVIRANO IN ZDRAVO DELAVNO MESTO«

Programi SITA so namenjeni konkretnim rešitvam za preprečevanje psihosocialnih tveganj.

Za učinkovito delovanje vsakega posameznika ali organizacije je ključno, da razvija dve pomembni strateški konkurenčni sposobnosti:

SENZIBILNOST - sposobnost hitrega zaznavanja in
FLEKSIBILNOST - sposobnost hitrega notranjega prestrukturiranja za izvedbo potrebnih sprememb.

Namen programa:
Posredovati učinkovita znanja o vodenju in samovodenju.  Omogoča razvoj celostne uspešne  osebnosti ter zdrave odgovornosti.
Skozi predlagani program boste, upoštevajoč tudi vaše želje, trenirali različne nivoje in načine sporazumevanja, ki jih vključuje metoda Sita ( Geštalt, Realitetna, Vedenjska šola in Transakcijska analiza).
To omogoča, da  v praksi pričnemo obvladovati konkretne poslovne in življenjske situacije. Ne počutimo se več “izžete”, učinkovita vedenja znamo zavestno izbirati, kar odločilno vpliva na učinkovitost dela in občuten prihranek časa.

Kaj pridobimo s treningom Poslovne in osebne odličnosti z metodo Sita?

Metoda Sita stabilizira hormonski, živčni in imunski sistem. Posameznik je sposoben integrirati nove zadolžitve, spremeniti neučinkovita vedenja v učinkovito delo, strah se počasi umika in nastane motivacija za nova znanja, ki dvigne energijo. Ko zavestno nadziramo procese znotraj nas, dosežemo stanje globoke budne sproščenosti in vpliv na miselne procese ter na zdrave fiziološke reakcije. Naučimo se nadzirati stres.

Program je namenjen izkustvenemu učenju. Omogoča takojšnjo uporabo praktičnih znanj v praksi. Poteka v obliki delavnic kot skupinsko delo, delo v dvojicah, vaje, reševanje problemov, študije primerov, igre vlog samostojno delo.


https://www.youtube.com/watch?v=JLMcHw-Et58