Dobro počutje in karierni razvoj zaposlenih

Z metodo Sita® že od leta 1983 dosegamo odlične in merljive rezultate kar pozitivno vpliva na:

Karierni razvoj kompetenc, poslovno in osebno odličnost in zdravo delavno mesto, komunikacijske in vodstvene kompetence, delovno učinkovitost in motivacijo zaposlenih.

 • Obvladovanje stresa in naš odziv na stresne situacije. Spoznamo svoje odlike in zaživimo vse svoje potenciale. Ozaveščamo in spreminjamo določena vedenja, navade kot veščine in jih brez odporov integriramo v življenje.
 • Obvladujmo Izgorelost, izostajanje (ABSENTIZEM). Zmanjšanje produktivnosti (PREZENTIZEM), FLUKTUACIJA.
 • Lajšanje posledic večizmenskega dela. Notranja biološka ura (suprakiazmalno jedro), regulira gene za proizvajanje proteinov in drugih cirkadianih procesov, povezanih s 24-urnim izmenjevanjem svetlobe in teme. 
 • Osebno in poslovno odličnost, znanja o vodenju in samovodenju. Spodbujanje učinkovitosti nevronske mreže (avdio, video in kinestetični center-AVK) v možganih. Krepimo spomin, naučimo se aktivnega poslušanja (parafraziranje ali interpretiranje). 
 • Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Sposobni smo spreminjanja neučinkovitih vzorcev in zakoreninjenih prepričanj v učinkovito delo ter osebno rast.
 • Ne počutimo se več “izžete”, učinkovita vedenja znamo zavestno izbirati, kar odločilno vpliva na učinkovitost dela in občuten prihranek časa. Smo v notranjem fiziološkem ravnovesju-KOHERENCI.


Za učinkovito delovanje vsakega posameznika ali organizacije je ključno, da razvija dve pomembni strateški konkurenčni sposobnosti:

 • SENZIBILNOSTsposobnost hitrega zaznavanja
 • FLEKSIBILNOSTsposobnost hitrega notranjega prestrukturiranja za izvedbo potrebnih sprememb

Skozi predlagani program boste, upoštevajoč tudi vaše želje, trenirali različne nivoje in načine sporazumevanja, ki jih vključuje metoda SITA (Geštalt, Realitetna, Vedenjska šola in Transakcijska analiza).
Program je namenjen izkustvenemu učenju. Omogoča takojšnjo uporabo praktičnih znanj v praksi. Sposobni smo integrirati nove zadolžitve, spremeniti neučinkovita vedenja v učinkovito delo, različna negativna čustvena stanja, oz. negotovost se počasi umika, nastane POZITIVNA motivacija za nova znanja, nove pristope. Pospeši se spreminjanje »rigidnih« navad. Dvigne se življenjska energija. Odziv na stresne situacije (borba – beg) je drugačen, kreativen. Bistveno se izboljša kvaliteta spanja in druga psihosomatska stanja.

Želite več informacij?

Kontaktirajte nas

Kaj pridobimo s treningom Poslovne in osebne odličnosti z metodo Sita®?

Delavnice se odvijajo skozi dialoge, igro vlog. Posameznika in skupine z kreativnimi tehnikami vodimo do spoznanj, rešitev in strategij, s katerimi lažje dosegamo zastavljene cilje. Namenjene so konkretnim rešitvam.

Z aktivnim poslušanjem boste znali vzpostaviti most za DIALOG. Uspešno se boste izognili konfliktom. Pomembno je vedeti zakaj so besede v komunikaciji dobre za konflikt, ne pa za dobro in resno sporazumevanje.

 • OSEBNA KARIZMA, RAZVIJANJE EMPATIJE, Zakaj se z nekaterimi takoj »ujamemo«, nekateri pa nam gredo na živce? Poznate svoj osebni profil vašega »tipa« osebnosti in vseh vam pomembnih ljudi?
 • Medsebojni odnosi so prijetnejši. Pravila sporazumevanja v skupini so jasna. Ozračje v timu je inovativno in ustvarjalno.
 • PREOBRAZBA V CELOSTNEM SPORAZUMEVANJU
  Vemo, da so besede zelo slabo sredstvo za sporazumevanje, so pa odlične za konflikt! Kaj je celostno sporazumevanje? Karizmatična osebnost misli, govori in deluje usklajeno!
  Učinkovito sporazumevanje se prične z veščino aktivnega poslušanja (nevrološke pogoje za to vzpostavimo v zgoraj opisani II fazi.) Ne izgubljamo več časa z dopovedovanjem!  
 • Optimalno zaključevanje projektov-ciljev, ter s tem boljšo finančno stabilnost. Vaši sestanki bodo krajši.
 • NASTANEK FRUSTRACIJE IN KREATIVNA REŠITEV; GESTALT
  V odnosih in sporazumevanju boste znali ločiti med subjektivno (interpretirano ) in objektivno ( resnično) zaznavo dogodka/ljudi in tako izbrali reakcijo na frustracijo, ki bo KREATIVNA.
  Spoznali boste veščino kreativnega in učinkovitega sporazumevanja po metodi Gestalt in jo prenesli z vašimi primeri v prakso.
 • Iščejo se rešitve problemov, ne pa napake, krivci. Imate zgrajen učinkovit prijem za najzahtevnejša sporazumevanja.
 • TRANSAKCIJSKA ANALIZA IN VEDENJSKA ŠOLA
  S Transakcijsko analizo (TA) in z različnimi ego stanji (notranji starš, odrasel, otrok) boste hitreje zaključevali cilje in ljudi učili prevzemanja odgovornosti. Vemo, da ne moremo spremeniti drugih ljudi, lahko pa spremenimo svoje vedenje in s tem vplivamo na spremembo vedenja drugih. Izjemno orodje za vodenje z zgledom, ki nam koristi v vsakodnevnih interakcijah. 
 • Znate sklepati kompromise, iskati skupne rešitve, se pogajati. Znate oblikovati zdravo odgovornost pri delu in v življenju.
 • REALITETNI PRISTOP Kako uravnotežimo  4 osebnostne potrebe (po moči, spoštovanju, svobodi in zabavi) Realitetni pristop treniramo za samovodenje - hitro doseganje svojih (projektnih) ciljev in za vodenje ljudi, ki iščejo izgovore ter tako prelagajo odgovornost na druge. Razumevanje CELOSTNEGA VEDENJA nam  omogoča ohraniti pozitivno naravnanost za zastavljene cilje, dobre poti do njih in čustva, ki nas pri tem spodbujajo. 
 • Fiziološko ravnovesje in Spodbujanje učinkovitosti nevronske mreže nam omogočata, da znanja in pridobljene veščine tudi ŽIVIMO. Nova, bolj učinkovita vedenja lahko hitro integriramo v svoje delo in življenje.
 • Vse to se pozitivno odraža na fiziološkem in duševnem zdravju. Razumevanje povzročiteljev stresa v službi in v družini na fizični, psihični in vedenjskih ravni. V osebnem in poslovnem življenju je zavedanje tega trenutka ( senzoričnih zaznav, misli, čustev) ključno saj na ljubeč način deluje zdravilno, odplakne preobilico misli in marsikatero čustveno oviro iz naših teles, neguje odnos s seboj in drugimi, nam daje svobodo v odzivih.

Metoda Sita® stabilizira hormonski, živčni in imunski sistem.
Posameznik je sposoben integrirati nove zadolžitve, spremeniti neučinkovita vedenja v učinkovito delo, strah se počasi umika in nastane motivacija za nova znanja, ki dvigne energijo.
Ko zavestno nadziramo procese znotraj nas, dosežemo stanje KOHERENCE - globoke budne sproščenosti in vpliv na miselne procese ter na zdrave fiziološke reakcije.
Osebe, s pomočjo mentorjev Sita®, delujejo bolje, napredujejo hitreje in imajo boljšo izkušnjo z uravnoteženjem dela in zasebnega življenja.

Mnenja naših udeležencev

 • Tina Puhovskidirektorica Tibas3 d.o.o.

  Z metodo Sita in treningov na dveh programih v katera sem vključena sem si končno vzela čas zase, si v teh časih zelo dvignila samopodobo. Harmonizator dihanja in metoda SITA mi omogočata, da preprečujem stres, se učinkovito odzivam na situacije in bistveno lažje sprejemam poslovne odločitve. Tako sem v zadnjem letu v svojem podjetju izboljšala tudi finančne rezultate.
  Še posebej pa sem globoko hvaležna ga.Blanki za profesionalen in negujoč odnos.

 • Branko "Djuro" Djuricfilmski in televizijski igralec ter režiser

  Pred gostovanjem v Ameriki sem se odločil osvežiti znanje angleščine. Ker nikoli nimam časa obiskovati kakršnih koli tečajev, sem se odločil za nekaj skoncentriranih obiskov. Vse kar sem kdaj prej že slišal, izraze, fraze, mi je s pomočjo metode SITA priplavalo na plano in počutil sem se, kot da sem prišel iz Amerike in ne da šele grem. Skratka, spravili so me v top formo ;) Ampak, samo gostovanje po Ameriki, Kanadi, Švici Švedski, Danski, Norveški v tako kratkem času, bi me uničilo, če me ne bi na vsaki poti spremljal harmonizator dihanja - bio-feedback očala. Na vseh letih sem si jih obvezno nadel. Tudi pred spanjem, po predstavi in celo pred samo predstavo. Očala sem si snel tik pred odhodom na oder in tako začenjal predstavo, energeniziran, kot da sem prišel z dopusta. Dve predstavi zapored sem lahko odigral samo, če sem vmes polno dihal ter bil deležen svetlobne "kopeli, telovadbe epifize" z očali. Moram reči tudi, da so zame tudi edino zdravilo proti jet legu. Hvala, SITA!

 • Prof. dr. Danica Purgdirektorica in dekanja IEDC - Poslovne šole Bled

  Izkušnja je bila zelo zanimiva, kmalu bom lahko v praksi uporabljala ruski jezik, hvala za veliko pozornost. Gradite na tem še naprej!

 • ga. Tanja Skazadirektorica družinskega podjetja Skaza IP d.o.o., direktorica zlate gazele 2014, Fatalka leta 2014, Mlada menedžerka leta 2014

  Metodo priporočam vsem podjetjem za produktivnost, uspešnost, hiter jezikovni napredek. Način me je navdušil. Človek v stiski s časom pridobi vse kar potrebuje: čas, umirjenost, ustvarjalno razmišljanje, je kognitivno sposoben izkoristiti svoj potencial - osebni in poslovni. Sistem in metodo Sita bomo po moji izkušnji vključili tudi v našem podjetju.

 • ga. Jelena Jerindirektorica Tridea d.o.o.

  Poleg učenja nemščine je metoda odlična za iskanje idej in poslovnih možnosti.

 • g. Marjan Leskovardirektor Lekovar design d.o.o.

  Pri poslušanju in sprostitvi se počutim kot prerojen, v tem stanju sem dobil eno čudovito idejo za moje poslovno delovanje! Super!